Home Werken van Nederlandse componisten. De eerste CD is gemaakt met Gigastudio, de overige met Hauptwerk.  Overzicht:

1)

J.A.v. Eijken

Toccata en fuga over B-A-C-H

2)

A. Pomper

Andante con moto

3)

B. Tours

Menuetto

4)

C. Bute

Prelude (Suite in ouden stijl)

5)


Allemande

6)


Courante

7)


Sarabande

8)


Gavotte

9)


Air

10)


Gigue

11)

S. De Lange sr.

Fantasie Sonate 3 - Allegro moderato

12)


Fantasie Sonate 3 - Andante religioso

13)


Fantasie Sonate 3 - Allegro recitativo et Finale

14)

C. Kint

Prélude pastoral op. 33

15)

H. Andriessen

Premier choral

Jaar van opname: 2008

Samples: Notre Dame de Budapest

1)

W.H. Zwart

Fantasie over Psalm 25

2)

W.v.d. Panne

Aria over Psalm 116

3)

Jac. Bonset

Eén Naam is onze hope

4)

J.A.v. Eijken

Orgelkoraal “Rust mijn ziel, uw God is Koning”

5)

H. de Vries

Postludium “Op bergen en in dalen”

6)

Feike Asma

Vaste rots van mijn behoud

7)


De tien geboden des Heeren

8)


Psalm 149

9)

H. Andriessen

Aria

10)

J. Nieland

Toccata

11)

Koos Bons

Verlosser, vriend, o hoop, o lust

12)


Ere zij aan God de Vader

13)

J.G. Bastiaans

Gefigureerd koraal “Jesu meine Freude”

14)

S. De Lange sr.

Sonate nr. 2 - Maestoso

15)


Sonate nr. 2 - Andante

16)


Sonate nr. 2 - Allegro con fuoco-Moderato

1)

Hymne Psalm 75

2)

Elegisch voorspel Psalm 51

3)

Fantasie toccatine Psalm 33

4)

Andante religioso Psalm 25

5)

Canonisch voorspel en koraal Psalm 84

6)

Feestvoorspel Psalm 47

7)

Orgelkoraal Psalm 91

8)

Psalm 77

9)

Psalm 42 “dan sus, dan soo…”

10)

Toccata Psalm 146

11)

Trio Psalm 6

12)

Fantasie Psalm 24

13)

Sombere muziek over Psalm 103:8

14)

Fantasie en fuga Psalm 72

Jaar van opname: 2010

Samples: Sonus Paradisi “Caen,

              Cavaillé-Coll”  

1)

Wat de toekomst brengen moge

2)

Vrees niet o mijn ziele

3)

Psalm 77;7

4)

Verlosser, Vriend, o hoop, o lust

5)

Beveel gerust uw wegen

6)

De Heer kent al de zijnen

7)

Psalm 42:3 en 5

8)

Jezus leven van mijn leven

9)

O God die droeg ons voorgeslacht

10)

Psalm 56:5

11)

Jezus is mijn toeverlaat

12)

Dankt, dankt nu allen God

Jaar van opname: 2010  Samples: Sonus Paradisi “Zwolle, St. Michaëlskerk”  

Jaar van opname: 2012

Samples: Veendam, Wildervank,

              Oude Pekela

1)

Voorspel en koraal Psalm 68

2)

Meditatie en Koraal “Rust mijn ziel, uw God is Koning”

3)

Gebed des Heeren

4)

Morgenglans der eeuwigheid

5)

Uren, dagen, maanden, jaren

6)

Orgelhymne “Wilt heden nu treden”

7)

Bede “O Heer die daer des Hemels tente spreyt”

8)

Aria “Gelukkig is het land”

9)

Fantasie alla marcia over het “Wilhelmus”

10)

Heer, blijf met mij

11)

Canonisch voorspel “O Hoofd vol bloed en wonden”

12)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

13)

Vrees niet o mijn ziele

14)

Neem Heer mijn beide handen

15)

U bid ik aan, o Macht der Liefde

16)

Postludium en koraal “Alle roem is uitgesloten”

Jaar van opname: 2012

Samples: Sonus Paradisi “Zwolle,

              St. Michaëlskerk”  

1)

J. Zwart

Fantasie over het Lutherlied

2)

J.B. Litzau

Gott der Vater wohn uns bei op. 27/7

3)


Jesu Kreuz, Leiden und Pein

4)

E. Mobach

Preludium en fuga in d

5)

R. Hol

Pastorale

6)

J.A.v. Eijken

Sonate nr. 1 - Moderato

7)


Sonate nr. 1 - Andante

8)


Sonate nr. 1 - Intermezzo

9)


Sonate nr. 1 - Fuga, allegro moderato

10)

M.H. Van ‘t Kruys

Andante op. 29/2

11)

C. De Wolf

Passacaglia, koraal en fuga Gezang 17

Jaar van opname: 2013  Samples: Sonus Paradisi “Utrecht, Domkerk”